ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ที่อยู่              :  255 สถานสงค์เคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี อาคารชัยสมรภูมิ

                         ถนนราชวิถี แขวงพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท์       :  ฝ่ายบริหารทั่วไป  0 2306 8897

                     :  กลุ่มนโยบายและแผนงาน 0 2306 8957

                     :  กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง 0 2306 8680

                     :  กลุ่มพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง 0 2306 8963

                       :  กลุ่มโครงการตามพระราชประสงค์และโครงการตามพระราชดำริ 0 2306 8837

โทรสาร         :  ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 2306 8892

E-mail          :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook     :   กพพ. กรมพัฒฯ

 

************************************************************************************************************************