หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายในกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง

 โทรศัพท์

 โทรสาร

 1. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี

 0-3456-4383

 0-3456-4384

 2. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร

 0-5586-8589

 0-5586-8590

 3. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย

 0-5360-2579

 0-5360-2580

 4. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่

 0-5327-9264 ต่อ 101

 0-5327-9264 ต่อ 104

 5. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก

 0-5550-8831 

 0-5557-7205

 6. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน

 0-5471-9459

 0-5471-8252

 7. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

 0-5444-9530

 0-5444-9530-31

 8. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี

 0-3240-0762

 0-3240-0762

 9. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก

 0-5526-5016

 0-5526-5016

 10. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์

 0-5672-6627

 0-5672-6628

 11. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่

 0-5451-1189

 0-5451-1189 

 12. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 0-5368-7983-4

 0-5368-7984

 13. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี

 0-3273-8803

 0-3273-8803

 14. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง

 0-5482-5620-1

 0-5482-5620-1

 15. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน

 0-5352-5628

 0-5353-7338

 16. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี

 0-5651-1523

 0-5651-1523

 นิคมสร้างตนเอง

 โทรศัพท์

 โทรสาร

 1. นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 0-4386-9039

 0-4383-4300

 2. นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร

 0-5573-6250

 0-5573-6250

 3. นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

 0-4342-1250

 0-4342-1250

 4. นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่

 0-5346-9098,0-5383-3031

 0-5346-9098,0-5383-3031

 5. นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

 0-4424-9144,04492-2657

 0-4424-9144

 6. นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

 0-4496-5404

 0-4496-5416

 7. นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

 0-5624-1384

 0-5624-1384

 8. นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

 0-7353-6045

 0-7353-6045

 9. นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

 0-7365-6068

 0-7365-6068

 10. นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

 0-4467-9000

 0-4467-9000

 11. นิคมสร้างตนเองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 0-3255-4389

 0-3255-4389

 12. นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

 0-7332-1096

 0-7332-1096

 13. นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

 0-7645-3649,0-7648-4536

 0-7645-3667,0-7648-6815

 14. นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง

 0-7482-9726

 0-7482-9727

 15. นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

 0-5590-6147

 0-5590-5148

 16. นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก

 0-5535-5056,0-5486-5056

 0-5590-6149

 17. นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

 0-4268-1077

 0-4263-8447

 18. นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา

 0-7366-0853

 0-7336-0853

 19. นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา

 0-7329-7017

 0-7329-7170

 20. นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา

 0-7327-4839,0-7326-1512

 0-7327-4839,0-7326-1512

 21. นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง

 0-7786-0436

 0-7786-0437

 22. นิคมสร้างตนเองระยอง จังหวัดระยอง

 0-3863-6455

 0-3863-645

 23. นิคมสร้างตนเองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

 0-3649-1478

 0-3649-1478

 24. นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง

 0-3649-1478

 0-3649-1478

 25. นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

 0-4278-9017,0-4278-9124

 0-4278-9017

 26. นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

 0-7458-4114-6

 0-7458-4114-6

 27.นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา

 0-7447-8151

 0-7447-8151

 28.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล

0-7473-2001,0-7475-2089

 0-7473-7349,0-7475-2089

 29.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว

 0-3726-4040

 0-3726-4040

 30.นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

 0-3626-6663

 0-3626-6663

 31.นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี

 0-3559-5575

 0-3559-5575

 32.นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 0-7728-0228,0-7736-8585

 0-7728-0228

 33.นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 0-7735-5082

 0-7735-5082

 34.นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหม จังหวัดสุรินทร์

 0-4455-9082

0-4455-9037 

 35.นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 0-4414-6019

 0-4414-6019

 36.นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

 0-4201-9009-10

 0-4201-9010

 37.นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

 0-4200-203

 0-4200-2040

 38.นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี

 0-4223-7100

 0-4223-7095

 39.นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี

 0-4225-1254

 0-4225-1254

 40.นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์

 0-5547-9905-6

 0-5547-9906

 41.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี

 0-4536-6152

 0-4536-6153

 42.นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี

 0-4587-2109,0-4587-2053

 0-4587-2109