กลุ่มโครงการพระราชดำริ

กลุ่มโครงการตามพระราชประสงค์และโครงการพระราชดำริ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

  

คู่มือการจัดกิจกรรมโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าเอกสารโครงการอบรมสัมนาและการศึกษาดูงานพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ไทยแลนด์4.0 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศโครงการอบรมสัมนาและการศึกษาดูงานพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ไทยแลนด์4.0 

ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณงวดที่2 ปีงบประมาณ2561

 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ พม.สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพ่อหลวงสู่รัชกาลที่ ๑๐ (4.08.2560)

 ตัวชี้วัดแบบประเมินผล แจ้งท้าย  (24-03-2560)

 ตัวชี้วัดแบบประเมินผล  (24-3-2560)